• Seymak Bilişim San. Tic. A.Ş

A3 Renkli Fotokopi Makineleri

A3 Renkli Fotokopi Makinelerine buradan ulaşabilirsiniz.

·       kod:C0070

·       Açıklama:FAKS PWB uyumsuz algılama hatası

·       Nedenler:FAKS kontrolü PWB ile ilk iletişimde FAKS kontrolü PWB uyumsuzluğunun anormal tespiti, herhangi bir normal iletişim komutu iletilmez.

·       Çare:1 FAKS PWB'nin kontrol edilmesi Uyumsuz FAKS PWB kurulu. Uygulanabilir model için FAKS PWB'yi kurun.
2 Donanım yazılımı yükseltmesi Ürün yazılımı en son sürüm değil. Faks üretici yazılımını en son sürüme yükseltin. Üretici Yazılımı Güncellemesi
3 Ana PWB'yi değiştirme Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0080

·       Açıklama:İsteğe Bağlı Yazdırma Sistemi aygıt hatası
Nesne: Yazdırma Sistemi16 (120V / 230V (Avrupa) / 240V)

·       Nedenler:Fiery'yi kontrol etmek için PWB arabiriminin FPGA sürümü okunamaz. (FPGA hatası)

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Flash bellek düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 PWB arayüzünün değiştirilmesi Diğer modeller için PWB arayüzü kuruludur. Uygulanabilir modeller için PWB arayüzü ile değiştirin. Yazdırma Sistemi Kurulum Kılavuzu
3 Ürün yazılımı yükseltme Ürün yazılımı en son sürüm değil. Ana üretici yazılımını en son sürüme yükseltin. Üretici Yazılımı Güncellemesi
4 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya USB kablosu arızalı. Aşağıdaki USB konektörünün terminalini temizleyin ve konektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa USB kablosunu değiştirin. • Arayüz PWB - Ana PWB Bağlantı şeması
5 4 PWB arabiriminin değiştirilmesi PWB arabirimi arızalı. PWB arabirimini değiştirin. Yazdırma Sistemi Kurulum Kılavuzu
6 Ana PWB'yi değiştirme Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0100

·       Açıklama:Yedek bellek cihazı hatası

·       Nedenler:Flaş bellekten anormal bir durum çıkıyor.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Flash bellek düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Ana PWB'nin kontrol edilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'deki tüm konektörleri yeniden takın. Tel başka parçalar tarafından sıkıştırılırsa veya hasar görürse, teli onarın veya değiştirin. Onarılmazsa, ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0120

·       Açıklama:MAC adresi veri hatası (Dahili sayım için)

·       Nedenler:MAC adresi verileri yanlış.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Flash bellek düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 MAC adresini kontrol etme MAC adresi yanlış. Ağ durumu sayfasında MAC adresi belirtilmediğinde ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0130

·       Açıklama:Yedek bellek okuma / yazma hatası

·       Nedenler:Flash belleğe okuma veya yazma yapılamaz.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Flash bellek düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Ana PWB'nin kontrol edilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'deki konektörleri yeniden bağlayın. Bu sırada, diğer parçalar tarafından sıkıştırılmış veya hasar görmüş telleri onarın veya değiştirin. Sorun çözülmediğinde, ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0150

·       Açıklama:Motor EEPROM okuma / yazma hatası

·       Nedenler:1. Veri okurken / yazarken cihazdan 5 saniye veya daha fazla 5 kez sürekli yanıt algılanmıyor.
2. 2 noktada okunan veriler sürekli olarak 8 kez uyuşmaz.
3. Okuma verileri ve yazma verileri sürekli olarak 8 kez uyuşmaz.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Motor PWB üzerindeki EEPROM düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Motordaki EEPROM'un kontrol edilmesi PWB EEPROM düzgün takılmamış. EEPROM'u motor PWB'sine yeniden takın. EEPROM'un sökülmesi ve yeniden takılması
3 Motordaki EEPROM'un kontrol edilmesi PWB EEPROM arızalı. Motor PWB'sindeki EEPROM'u değiştirin ve U004'ü çalıştırın. EEPROM'un sökülmesi ve yeniden takılması
4 Motor PWB'sinin değiştirilmesi Motor PWB'si arızalı. PWB motorunu değiştirin. PWB motorunu ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0160

·       Açıklama:Motor PWB EEPROM veri hatası (Dahili sayım için)

·       Nedenler:EEPROM'dan okunan veriler anormal olarak değerlendirilir.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması Motor PWB üzerindeki EEPROM düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Yürütme U021 Motor PWB'deki EEPROM'daki depolama verileri hatalı. U021'i yürütün. Yürütülüyor U021
3 EEPROM'un Değiştirilmesi EEPROM arızalı. Motor PWB'sindeki EEPROM'u değiştirin ve U004'ü çalıştırın. EEPROM'u ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0170

·       Açıklama:şarj sayımı hatası

·       Nedenler:Fatura sayaçlarından birindeki, ömür sayacındaki veya tarayıcı sayacındaki değerler ana taraf ile motor tarafı arasında uyuşmuyor.

·       Çare:1 Ana PWB'nin makine seri numarasını kontrol etme Farklı ana ünite için ana PWB takılı. U004'teki ANA ve MOTOR makine seri No'larını kontrol edin ve ANA No. farklıysa doğru ana PWB'yi kurun. Yürütme U004
2 Motordaki EEPROM'daki makine seri numarasını kontrol etme PWB Farklı ana ünite için EEPROM takılı. U004'teki ANA ve MOTOR makine seri numaralarını kontrol edin ve MOTOR makine seri numarası farklıysa motor PWB'sine doğru EEPROM'u takın. Yürütme U004
3 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana seri numarası U004'te farklıysa, ana PWB'yi değiştirdikten sonra U004'ü yürütün. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma
4 Motordaki EEPROM'un kontrol edilmesi PWB EEPROM arızalı. Motordaki seri numarası U004'te farklıysa, EEPROM'u motor PWB'ye yeniden takın. Onarılmazsa, EEPROM'u değiştirin ve U004'ü çalıştırın. Not: Lütfen seri numarasının farklı olduğu durumlarda U004'ü çalıştırmayın. ([Yürüt] öğesini seçip [Başlat] tuşuna basarak). Farklı seri numarasının üzerine yazılacaktır. Yürütme U004
5 PWB motorunun değiştirilmesi PWB motoru arızalı. PWB motorunu değiştirin. PWB motorunu ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0180

·       Açıklama:Makine seri numarası uyuşmazlığı

·       Nedenler:Ana PWB'deki makine seri No'ları ve motor PWB'sindeki EEPROM, gücü açarken uyumsuz.

·       Çare:1 Ana PWB'nin makine seri numarasını kontrol etme Farklı ana ünite için ana PWB takılı. U004'teki ANA ve MOTOR makine seri No'larını kontrol edin ve ANA No. farklıysa doğru ana PWB'yi kurun. Yürütme U004
2 Motordaki EEPROM'daki makine seri numarasını kontrol etme PWB Farklı ana ünite için EEPROM takılı. U004'teki ANA ve MOTOR makine seri numaralarını kontrol edin ve MOTOR makine seri numarası farklıysa motor PWB'sine doğru EEPROM'u takın. Yürütme U004
3 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana seri numarası U004'te farklıysa, ana PWB'yi değiştirdikten sonra U004'ü yürütün. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma
4 Motordaki EEPROM'un kontrol edilmesi PWB EEPROM arızalı. Motordaki seri numarası U004'te farklıysa, EEPROM'u motor PWB'ye yeniden takın. Onarılmazsa, EEPROM'u değiştirin ve U004'ü çalıştırın. Not: Lütfen seri numarasının farklı olduğu durumlarda U004'ü çalıştırmayın. ([Yürüt] öğesini seçip [Başlat] tuşuna basarak). Farklı seri numarasının üzerine yazılacaktır. Yürütme U004
5 PWB motorunun değiştirilmesi PWB motoru arızalı. PWB motorunu değiştirin. PWB motorunu ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0350

·       Açıklama:Panel PWB iletişim hatası (Elektronik hacim I2C iletişim hatası) (Dahili sayım için)

·       Nedenler:I2C iletişimi sırasında NACK alındığından retry 5 kez tekrarlanarak ilk komut iletildi ve ardından retry 5 kez tekrarlandı. Ondan sonra NACK da alındı.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması İşletim paneli ana PWB'sinin çalışması hatalı. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya tel arızalıdır. Aşağıdaki kablo konektörlerinin terminallerini temizleyin ve konektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa teli değiştirin. • İşletim paneli ana PWB - Ana PWB • İşletim paneli ana PWB - NFC PWB Bağlantı şeması
3 İşletim paneli ana PWB'sinin değiştirilmesi İşletim paneli ana PWB'si arızalı. Panel ana PWB'sini değiştirin. İşletim paneli PWB'nin çıkarılması ve yeniden takılması
4 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma
5 NFC PWB'yi değiştirme NFC PWB arızalı. NFC PWB'yi değiştirin.

·       kod:C0360

·       Açıklama:Motor CPU - Besleme ASIC iletişim hatası

·       Nedenler:ASIC beslemesi ile iletişim sürekli olarak 10 kez başarısız oldu.

·       Çare:1 Ana gücün sıfırlanması PWB motoru düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
2 Donanım yazılımı yükseltmesi Ürün yazılımı en son sürüm değil. Motor donanım yazılımını en son sürüme yükseltin Donanım Yazılımı Güncellemesi
3 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya tel arızalıdır. Aşağıdaki kablo konektörlerinin terminallerini temizleyin ve konektörleri yeniden takın. Sürekliliği olmadığında kabloyu değiştirin. • Besleme PWB - Motor PWB Bağlantı şeması
4 Besleme PWB'sinin değiştirilmesi Besleme PWB'si arızalı. Besleme PWB'sini değiştirin.
5 PWB motorunun değiştirilmesi Motor PWB'si arızalı. PWB motorunu değiştirin. PWB motorunu ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0630

·       Açıklama:DMA hatası

·       Nedenler:Görüntü verilerinin DMA iletimi belirli bir süre içinde bitmiyor.

·       Çare:2 Bağlantının kontrol edilmesi
3 Kablonun değiştirilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya SATA kablosu veya kablosu arızalı. Aşağıdaki SATA kablo konnektörünün terminalini ve kablo konnektörlerini temizleyin ve konnektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa SATA kablosunu veya kabloyu değiştirin. • DPCIS - DP rölesi PWB • DP rölesi PWB - Ana PWB Bağlantı şeması
4 DP rölesi PWB'nin değiştirilmesi DP rölesi PWB arızalı. DP rölesi PWB'yi değiştirin. DP rölesi PWB'nin çıkarılması ve yeniden takılması
5 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0640

·       Açıklama:Sabit Disk hatası

·       Nedenler:HDD'ye düzgün şekilde erişilemiyor.

·       Çare:1 (Anormal sesler oluştuğunda) HDD'nin değiştirilmesi HDD arızalı. Anormal sesler HDD'den geldiğinde HDD'yi değiştirin. HDD'nin çıkarılması ve yeniden takılması
2 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya SATA kablosu veya kablosu arızalı. Aşağıdaki SATA kablo konnektörünün terminalini ve kablo konnektörlerini temizleyin ve konnektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa SATA kablosunu veya kabloyu değiştirin. • DPCIS - DP rölesi PWB • DP rölesi PWB - Ana PWB Bağlantı şeması
3 HDD'yi başlatma HDD depolama verileri hatalı. U024 [HDD Biçimi] > [FULL] öğesini yürütün. Yürütülüyor U024
4 HDD'nin Değiştirilmesi HDD arızalı. HDD'yi değiştirin. HDD'yi ayırma ve yeniden takma
5 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0650

·       Açıklama:FAKS görüntü depolama çifti kontrol hatası

·       Nedenler:Diğer ana ünitede kullanılan SSD (FAX image storage) kurulur.

·       Çare:1 SSD'nin kontrol edilmesi Halihazırda diğer ünitede kullanılan SSD (FAKS görüntü depolama) kuruludur. Bir kez kullanılan SSD'yi kurarken, doğru SSD ile değiştirin. SSD 2'yi çıkarma ve yeniden
takma U671'i Yürütme Halihazırda diğer birimde kullanılan SSD (FAKS görüntü depolama), U671'i yürütmeden yeniden kullanılır. Kullanılmış SSD'yi kuruyorsanız, U671 [FAX Data CLEAR] yürütün. Yürütme U671
3 SSD'yi Yeniden Kurma SSD (FAKS görüntü depolama) düzgün takılmamış. SSD'yi ana PWB üzerindeki konektöre taktığınızdan emin olun. SSD'yi çıkarma ve yeniden takma
4 SSD'yi Değiştirme SSD (FAKS görüntü depolama) arızalı. Yeni SSD ile değiştirin. SSD'yi ayırma ve yeniden takma
5 Ana PWB'yi değiştirme Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0660

·       Açıklama:Sabit Disk şifreleme anahtarı hatası

·       Nedenler:1. Ana PWB'yi değiştirirken şifrelenmiş parola girişi doğru değil.
2. Diğer ana ünitede kullanılan SSD takılır.

·       Çare:1 (Sorun ana PWB'yi değiştirdikten sonra ortaya çıktığında) Yürütülüyor U004 Ana PWB değiştirildikten sonraki şifreleme anahtarı hatalı. Ana PWB değiştirildikten sonra bu sorun oluştuğunda U004'ü çalıştırın. Yürütülüyor U004
2 (Anormal sesler oluştuğunda) HDD'nin değiştirilmesi HDD arızalı. Anormal sesler HDD'den geldiğinde HDD'yi değiştirin. HDD'nin çıkarılması ve yeniden takılması
3 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya SATA kablosu veya kablosu arızalı. Aşağıdaki SATA kablosunu veya kablo konektörlerinin terminalini temizleyin ve konektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa SATA kablosunu veya kabloyu değiştirin. • HDD - Ana PWB Bağlantı şeması
4 HDD'yi Başlatma HDD depolama verileri hatalı. U024 [HDD Biçimi] > [FULL] öğesini yürütün. U024 yürütülüyor
5 HDD'nin değiştirilmesi HDD arızalı. HDD'yi değiştirin. HDD'yi ayırma ve yeniden takma
6 Ana PWB'yi değiştirme Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0670

·       Açıklama:Sabit Disk üzerine yazma hatası

·       Nedenler:Üzerine düzgün bir şekilde yazılamayan alan, HDD'nin bir bölümünde bulunmaktadır.

·       Çare:1 (Anormal sesler oluştuğunda) HDD'nin değiştirilmesi HDD arızalı. Anormal sesler HDD'den geldiğinde HDD'yi değiştirin. HDD'nin çıkarılması ve yeniden takılması
2 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya SATA kablosu veya kablosu arızalı. Aşağıdaki SATA kablosunu veya kablo konektörlerinin terminalini temizleyin ve konektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa SATA kablosunu veya kabloyu değiştirin. • HDD - Ana PWB Bağlantı şeması
3 HDD'yi Başlatma HDD depolama verileri hatalı. U024 [HDD Biçimi] > [FULL] öğesini yürütün. Yürütülüyor U024
4 HDD'nin Değiştirilmesi HDD arızalı. HDD'yi değiştirin. HDD'nin çıkarılması ve yeniden takılması
5 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0680

·       Açıklama:SSD hatası

·       Nedenler:SSD'ye erişilemiyor veya SSD'ye erişirken hata oluşuyor.

·       Çare:1 SSD'yi kontrol etme (SSD değiştirildikten sonra yanıyorsa) Teknik özelliklerin dışında bir SSD takılmıştır. Bellek kapasitesi özelliklerine uygun SSD'yi takın.
2 Ana gücün sıfırlanması SSD arızalı. Güç anahtarını ve ana güç anahtarını kapatın. 5 saniye geçtikten sonra, ana güç anahtarını ve güç anahtarını açın.
3 SSD'yi Yeniden Kurma SSD düzgün takılmamış. SSD'yi ana PWB'ye yeniden kurun. SSD'yi çıkarma ve yeniden takma
4 SSD'yi başlatma SSD'de depolanan veriler hatalı. U026'da SSD depolama verilerini alın ve ardından SSD'yi U024'te başlatın. Yürütme U026 / U024
5 SSD'nin değiştirilmesi SSD arızalı. U026'da SSD depolama verilerini alın ve SSD'yi değiştirin. U026 yürütülüyor / SSD'nin çıkarılması ve yeniden takılması
6 Ana PWB'nin değiştirilmesi Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

·       kod:C0800

·       Açıklama:Görüntü işleme hatası

·       Nedenler:Yazdırma sırası sıkışması (J010x) 2 kez sürekli olarak algılandı.

·       Çare:1 Görüntü verilerinin kontrol edilmesi Görüntü verileri hatalı. Bu sorun yalnızca belirli görüntü verileri işlenirken ortaya çıkıyorsa, görüntü verilerinin hatalı olup olmadığını kontrol edin.
2 Durumun kontrol edilmesi Belli bir dosyanın yazdırma işlemi hatalı. Hata algılandığında işi belirterek olay yeniden üretilebiliyorsa işleri günlüğe kaydedin.'
3 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış. Veya tel arızalıdır. Ana PWB'deki tüm konektörleri yeniden takın. Tel başka parçalar tarafından sıkıştırılırsa veya hasar görürse, teli onarın veya değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma
4 Ana PWB'yi değiştirme Ana PWB arızalı. Ana PWB'yi değiştirin. Ana PWB'yi ayırma ve yeniden takma

 

Yorumlar (0)

Yorum yaz